“NHÂN VĂN - CHUYÊN NGHIỆP - CỐNG HIẾN”

Tin nổi bật

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ĐẠI HỌC NAGOYA, NHẬT BẢN TẠI KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT


19-12-2022

Trong hai ngày (14, 15 tháng 12) vừa qua, đoàn Giáo sư đến từ Trung tâm nghiên cứu phát triển tâm lý con người, thuộc Đại học Nagoya, Nhật bản đã có chuyến viếng thăm và làm việc với Khoa Giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ĐẠI HỌC NAGOYA, NHẬT BẢN TẠI KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Trong hai ngày (14, 15 tháng 12) vừa qua, đoàn Giáo sư đến từ Trung tâm nghiên cứu phát triển tâm lý con người, thuộc Đại học Nagoya, Nhật bản đã có chuyến viếng thăm và làm việc với Khoa Giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 

Thay mặt nhà trường, TS. Đinh Minh Hằng, trưởng phòng Hành chính đối ngoại đã tiếp đón và bày tỏ sự nồng nhiệt chào đón cũng như sự ủng hộ cho các hoạt động tiếp nói sau này giữa hai trường về các hoạt động ký kết hợp tác MOU, phát triển hợp tác nghiên cứu với khoa Giáo dục đặc biệt, khoa Tâm lý giáo dục, khoa Công tác xã hội và nhiều khoa khác, các hoạt động giao lưu giữa giảng viên và sinh viên giữa hai nước.

 

Về phía Khoa, đoàn Đại học Nagoya đã tham gia các hoạt động: gặp gỡ trao đổi với Ban chủ nhiệm Khoa, làm việc với nhóm nghiên cứu của Khoa về kế hoạch dự án Phát triển và thích ứng công cụ đánh giá cho trẻ em tại Việt Nam, tham dự xemina khoa học về Giáo dục đặc biệt ở Nhật Bản (do TS. Đinh Nguyễn Trang Thu trình bày) và giao lưu, trao đổi với toàn thể cán bộ giảng viên của Khoa.

 

Đoàn đã rất cảm kích trước sự chào đón nồng nhiệt và tinh thần làm việc nghiêm túc của cán bộ Khoa và nhà trường. Những bước khởi đầu trong lần này được hứa hẹn là sẽ tiếp tục phát triển thành các hoạt động tiếp nối trong năm 2023 tiếp theo, với các hoạt động về ký kết MOU và phát triển dự án nghiên cứu về trẻ em. 

 

Một số hình ảnh:

 

Post by: Khoa GDDB
19-12-2022

Thông báo

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ĐẠI HỌC NAGOYA, NHẬT BẢN TẠI KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT


19-12-2022

Trong hai ngày (14, 15 tháng 12) vừa qua, đoàn Giáo sư đến từ Trung tâm nghiên cứu phát triển tâm lý con người, thuộc Đại học Nagoya, Nhật bản đã có chuyến viếng thăm và làm việc với Khoa Giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ĐẠI HỌC NAGOYA, NHẬT BẢN TẠI KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Trong hai ngày (14, 15 tháng 12) vừa qua, đoàn Giáo sư đến từ Trung tâm nghiên cứu phát triển tâm lý con người, thuộc Đại học Nagoya, Nhật bản đã có chuyến viếng thăm và làm việc với Khoa Giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 

Thay mặt nhà trường, TS. Đinh Minh Hằng, trưởng phòng Hành chính đối ngoại đã tiếp đón và bày tỏ sự nồng nhiệt chào đón cũng như sự ủng hộ cho các hoạt động tiếp nói sau này giữa hai trường về các hoạt động ký kết hợp tác MOU, phát triển hợp tác nghiên cứu với khoa Giáo dục đặc biệt, khoa Tâm lý giáo dục, khoa Công tác xã hội và nhiều khoa khác, các hoạt động giao lưu giữa giảng viên và sinh viên giữa hai nước.

 

Về phía Khoa, đoàn Đại học Nagoya đã tham gia các hoạt động: gặp gỡ trao đổi với Ban chủ nhiệm Khoa, làm việc với nhóm nghiên cứu của Khoa về kế hoạch dự án Phát triển và thích ứng công cụ đánh giá cho trẻ em tại Việt Nam, tham dự xemina khoa học về Giáo dục đặc biệt ở Nhật Bản (do TS. Đinh Nguyễn Trang Thu trình bày) và giao lưu, trao đổi với toàn thể cán bộ giảng viên của Khoa.

 

Đoàn đã rất cảm kích trước sự chào đón nồng nhiệt và tinh thần làm việc nghiêm túc của cán bộ Khoa và nhà trường. Những bước khởi đầu trong lần này được hứa hẹn là sẽ tiếp tục phát triển thành các hoạt động tiếp nối trong năm 2023 tiếp theo, với các hoạt động về ký kết MOU và phát triển dự án nghiên cứu về trẻ em. 

 

Một số hình ảnh:

 

Post by: Khoa GDDB
19-12-2022

Nghiên cứu khoa học

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ĐẠI HỌC NAGOYA, NHẬT BẢN TẠI KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT


19-12-2022

Trong hai ngày (14, 15 tháng 12) vừa qua, đoàn Giáo sư đến từ Trung tâm nghiên cứu phát triển tâm lý con người, thuộc Đại học Nagoya, Nhật bản đã có chuyến viếng thăm và làm việc với Khoa Giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ĐẠI HỌC NAGOYA, NHẬT BẢN TẠI KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Trong hai ngày (14, 15 tháng 12) vừa qua, đoàn Giáo sư đến từ Trung tâm nghiên cứu phát triển tâm lý con người, thuộc Đại học Nagoya, Nhật bản đã có chuyến viếng thăm và làm việc với Khoa Giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 

Thay mặt nhà trường, TS. Đinh Minh Hằng, trưởng phòng Hành chính đối ngoại đã tiếp đón và bày tỏ sự nồng nhiệt chào đón cũng như sự ủng hộ cho các hoạt động tiếp nói sau này giữa hai trường về các hoạt động ký kết hợp tác MOU, phát triển hợp tác nghiên cứu với khoa Giáo dục đặc biệt, khoa Tâm lý giáo dục, khoa Công tác xã hội và nhiều khoa khác, các hoạt động giao lưu giữa giảng viên và sinh viên giữa hai nước.

 

Về phía Khoa, đoàn Đại học Nagoya đã tham gia các hoạt động: gặp gỡ trao đổi với Ban chủ nhiệm Khoa, làm việc với nhóm nghiên cứu của Khoa về kế hoạch dự án Phát triển và thích ứng công cụ đánh giá cho trẻ em tại Việt Nam, tham dự xemina khoa học về Giáo dục đặc biệt ở Nhật Bản (do TS. Đinh Nguyễn Trang Thu trình bày) và giao lưu, trao đổi với toàn thể cán bộ giảng viên của Khoa.

 

Đoàn đã rất cảm kích trước sự chào đón nồng nhiệt và tinh thần làm việc nghiêm túc của cán bộ Khoa và nhà trường. Những bước khởi đầu trong lần này được hứa hẹn là sẽ tiếp tục phát triển thành các hoạt động tiếp nối trong năm 2023 tiếp theo, với các hoạt động về ký kết MOU và phát triển dự án nghiên cứu về trẻ em. 

 

Một số hình ảnh:

 

Post by: Khoa GDDB
19-12-2022

Đào tạo

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ĐẠI HỌC NAGOYA, NHẬT BẢN TẠI KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT


19-12-2022

Trong hai ngày (14, 15 tháng 12) vừa qua, đoàn Giáo sư đến từ Trung tâm nghiên cứu phát triển tâm lý con người, thuộc Đại học Nagoya, Nhật bản đã có chuyến viếng thăm và làm việc với Khoa Giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ĐẠI HỌC NAGOYA, NHẬT BẢN TẠI KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Trong hai ngày (14, 15 tháng 12) vừa qua, đoàn Giáo sư đến từ Trung tâm nghiên cứu phát triển tâm lý con người, thuộc Đại học Nagoya, Nhật bản đã có chuyến viếng thăm và làm việc với Khoa Giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 

Thay mặt nhà trường, TS. Đinh Minh Hằng, trưởng phòng Hành chính đối ngoại đã tiếp đón và bày tỏ sự nồng nhiệt chào đón cũng như sự ủng hộ cho các hoạt động tiếp nói sau này giữa hai trường về các hoạt động ký kết hợp tác MOU, phát triển hợp tác nghiên cứu với khoa Giáo dục đặc biệt, khoa Tâm lý giáo dục, khoa Công tác xã hội và nhiều khoa khác, các hoạt động giao lưu giữa giảng viên và sinh viên giữa hai nước.

 

Về phía Khoa, đoàn Đại học Nagoya đã tham gia các hoạt động: gặp gỡ trao đổi với Ban chủ nhiệm Khoa, làm việc với nhóm nghiên cứu của Khoa về kế hoạch dự án Phát triển và thích ứng công cụ đánh giá cho trẻ em tại Việt Nam, tham dự xemina khoa học về Giáo dục đặc biệt ở Nhật Bản (do TS. Đinh Nguyễn Trang Thu trình bày) và giao lưu, trao đổi với toàn thể cán bộ giảng viên của Khoa.

 

Đoàn đã rất cảm kích trước sự chào đón nồng nhiệt và tinh thần làm việc nghiêm túc của cán bộ Khoa và nhà trường. Những bước khởi đầu trong lần này được hứa hẹn là sẽ tiếp tục phát triển thành các hoạt động tiếp nối trong năm 2023 tiếp theo, với các hoạt động về ký kết MOU và phát triển dự án nghiên cứu về trẻ em. 

 

Một số hình ảnh:

 

Post by: Khoa GDDB
19-12-2022

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ĐẠI HỌC NAGOYA, NHẬT BẢN TẠI KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT


19-12-2022

Trong hai ngày (14, 15 tháng 12) vừa qua, đoàn Giáo sư đến từ Trung tâm nghiên cứu phát triển tâm lý con người, thuộc Đại học Nagoya, Nhật bản đã có chuyến viếng thăm và làm việc với Khoa Giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ĐẠI HỌC NAGOYA, NHẬT BẢN TẠI KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Trong hai ngày (14, 15 tháng 12) vừa qua, đoàn Giáo sư đến từ Trung tâm nghiên cứu phát triển tâm lý con người, thuộc Đại học Nagoya, Nhật bản đã có chuyến viếng thăm và làm việc với Khoa Giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 

Thay mặt nhà trường, TS. Đinh Minh Hằng, trưởng phòng Hành chính đối ngoại đã tiếp đón và bày tỏ sự nồng nhiệt chào đón cũng như sự ủng hộ cho các hoạt động tiếp nói sau này giữa hai trường về các hoạt động ký kết hợp tác MOU, phát triển hợp tác nghiên cứu với khoa Giáo dục đặc biệt, khoa Tâm lý giáo dục, khoa Công tác xã hội và nhiều khoa khác, các hoạt động giao lưu giữa giảng viên và sinh viên giữa hai nước.

 

Về phía Khoa, đoàn Đại học Nagoya đã tham gia các hoạt động: gặp gỡ trao đổi với Ban chủ nhiệm Khoa, làm việc với nhóm nghiên cứu của Khoa về kế hoạch dự án Phát triển và thích ứng công cụ đánh giá cho trẻ em tại Việt Nam, tham dự xemina khoa học về Giáo dục đặc biệt ở Nhật Bản (do TS. Đinh Nguyễn Trang Thu trình bày) và giao lưu, trao đổi với toàn thể cán bộ giảng viên của Khoa.

 

Đoàn đã rất cảm kích trước sự chào đón nồng nhiệt và tinh thần làm việc nghiêm túc của cán bộ Khoa và nhà trường. Những bước khởi đầu trong lần này được hứa hẹn là sẽ tiếp tục phát triển thành các hoạt động tiếp nối trong năm 2023 tiếp theo, với các hoạt động về ký kết MOU và phát triển dự án nghiên cứu về trẻ em. 

 

Một số hình ảnh:

 

Post by: Khoa GDDB
19-12-2022