“NHÂN VĂN - CHUYÊN NGHIỆP - CỐNG HIẾN”

Tin nổi bật

Thông báo Khóa học online về Phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ có nhu cầu đặc biệt


10-04-2024

Thông báo Khóa học online về Phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ có nhu cầu đặc biệt sẽ được khởi đầu với 02 buổi học Zoom vào cuối Tháng 4 này. Cùng nhanh tay đăng ký các bạn nhé😊😊😊

 

Post by: Khoa GDDB
10-04-2024

Thông báo

Thông báo Khóa học online về Phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ có nhu cầu đặc biệt


10-04-2024

Thông báo Khóa học online về Phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ có nhu cầu đặc biệt sẽ được khởi đầu với 02 buổi học Zoom vào cuối Tháng 4 này. Cùng nhanh tay đăng ký các bạn nhé😊😊😊

 

Post by: Khoa GDDB
10-04-2024

Nghiên cứu khoa học

Thông báo Khóa học online về Phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ có nhu cầu đặc biệt


10-04-2024

Thông báo Khóa học online về Phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ có nhu cầu đặc biệt sẽ được khởi đầu với 02 buổi học Zoom vào cuối Tháng 4 này. Cùng nhanh tay đăng ký các bạn nhé😊😊😊

 

Post by: Khoa GDDB
10-04-2024

Đào tạo

Thông báo Khóa học online về Phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ có nhu cầu đặc biệt


10-04-2024

Thông báo Khóa học online về Phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ có nhu cầu đặc biệt sẽ được khởi đầu với 02 buổi học Zoom vào cuối Tháng 4 này. Cùng nhanh tay đăng ký các bạn nhé😊😊😊

 

Post by: Khoa GDDB
10-04-2024

Thông báo Khóa học online về Phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ có nhu cầu đặc biệt


10-04-2024

Thông báo Khóa học online về Phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ có nhu cầu đặc biệt sẽ được khởi đầu với 02 buổi học Zoom vào cuối Tháng 4 này. Cùng nhanh tay đăng ký các bạn nhé😊😊😊

 

Post by: Khoa GDDB
10-04-2024