“NHÂN VĂN - CHUYÊN NGHIỆP - CỐNG HIẾN”

Thông báo

Thông báo

Phiếu thông tin cựu người học Khoa Giáo dục đặc biệt-HNUE
Khoa GDDB 0 610
7 10 - 2021

Kính gửi: Quí Thầy Cô, anh, chị là cựu người học của Khoa Giáo...


Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI HỌC THUẬT (SEMINAR) DÀNH CHO SINH VIÊN
07/03/2022 12:45:20 Khoa GDDB 0 1396

HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI HỌC THUẬT (SEMINAR)...

THÀNH CÔNG CỦA HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
07/01/2022 03:24:08 Khoa GDDB 0 1091

Trong suốt hơn 20 năm xây dựng và phát triển Khoa Giáo dục Đặc biệt -...

Hướng dẫn thực hiện
11/12/2021 11:04:28 SuperUser Account 0 940

Đào tạo

Đào tạo

học viên K29 về nhận chứng chỉ NV Giáo dục đặc biệt
01/03/2024 03:15:38 Khoa GDDB 0 405

Chúc mừng các anh chị học viên K29 về nhận chứng chỉ NVSP...


Trung tâm GDĐB

Giới thiệu Trung tâm Giáo dục đặc biệt - Khoa Giáo dục đặc biệt - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
07/08/2021 10:17:13 Khoa GDDB 0 2081

Trung tâm Giáo dục đặc biệt trường Đại...

Mẫu báo cáo tóm tắt
21/07/2021 08:51:31 SuperUser Account 0 739